می­خواهید بدانید چه چیزی میتواند پروژه­¬ی بعدی شما را به یکی از بزرگ­ترین موفقیت­های شرکت­تان تبدیل کند؟ با این ۷ نکته، از مدیرانی که توانسته­اند این کار را بکنند یاد بگیرید که چگونه باید پروژه­ی بعدی­تان را مدیریت کنید.